Правила користування

Правила надання Послуг Виконавцем Інтернет-сервісу «Інстал сервіс»

1. Дані правила є правилами надання послуг Інтернет-сервісу «Інстал сервіс» (далі - Правила), і визначають порядок використання користувачами Інтернет-сервісу «Інстал сервіс».

2. Поняття і визначення, що використовуються в цій Угоді, мають такі значення:

2.1. Інтернет-сервіс «Інстал сервіс» - сайт, що розміщується в мережі Інтернет за адресою: www.instalservis.com.ua, що містить сторінки та програмне забезпечення, за допомогою яких Виконавець надає Послуги Користувачу.

2.2. Користувач - фізична особа, яка вчинила акцепт цієї Угоди відповідно до п. 2.3 цієї Угоди. Користувачем за цією Угодою може бути Замовник, Майстер.

2.3. Замовник - Користувач, що зареєструвався на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» в якості «Замовника» монтажу систем тепло- та водопостачання.

2.4. Майстер - Користувач, що зареєструвався на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» в якості «Майстра».

2.5. Послуги - Безкоштовні послуги, що надає Виконавець Користувачеві, пов'язані з розміщенням і підтримкою інформації останнього на Інтернет-сервісі «інстал сервіс»

2.6. Аккаунт - обліковий запис, що включає дані про Користувача Інтернет-сервісу «Інстал сервіс», його персональні налаштування, облікові та інші дані.

2.7. Особиста сторінка - сторінка Користувача, розташована на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс», що повністю або частково (залежно від обраного типу Користувача і особистих налаштувань) містить дані Користувача і його інформацію.

2.8. Панель управління Аккаунтом - веб-інтерфейс, що дозволяє Користувачеві редагувати інформацію в своєму Акаунті та Особистій сторінці.

2.9. Тип робіт – спеціалізація майстра з монтажу систем тепло- та водопостачання.

2.10. Тип робіт Замовлення - тип робіт по монтажу систем тепло- та водопостачання, що відповідає Замовленню, опублікуваному Замовником;

2.11. Пропозиція на Замовлення - пропозиція Майстра по вартісті робіт, часу виконання робіт та інші параметри.

2.12. Замовлення - опублікована Замовником робота чи послуга по монтажу систем опалення- та водопостачання, яку необхідно надати Замовнику.

2.13. Рейтинг Майстра - графічний показник у формі п’ятикутної зірки (від 1 до 5), що обчислюється на підставі всіх Відгуків на виконані роботи Майстра та визначає якість виконаних робіт Майстром на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс».

2.14. Контактна інформація - ПІБ, номер телефону, адреса еллектронної пошти, адреса проживання Користувача.

2.15. Відгук на виконану роботу - текстовий опис Замовником якості виконаних робіт Майстром на конкретне Замовлення, а також виставлення оцінки від 1 до 5.

2.16. Регіон - розділ Інтернет-сервісу «Інстал сервіс», який об'єднує інформацію, що розміщується Користувачами і Виконавцем за ознакою її належності до певної географічної території в межах України (міста, області тощо).

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3. Виконавець надає Користувачу Безкоштовні послуги.

4. Для того, щоб скористатися Безкоштовними послугами, зацікавлена особа повинна пройти процедуру реєстрації, в результаті якої їй буде створений особистий Аккаунт на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс». Реєстрація Аккаунта здійснюється зацікавленою особою самостійно на сайті Виконавця за адресою: http://www.instalservis.com.ua/builder/register або, http://www.instalservis.com.ua/mybudua/customer/register шляхом вибору типу Користувача («Майстер » або « Замовник ») та з вказанням своїх даних відповідно до інструкції системи.

5. При реєстрації Користувач вводить своє імя та електронну пошту для доступу до Аккаунту. Пароль Користувача для доступу до Аккаунту вказується Користувачем при реєстрації. Виконавець має право заборонити використання певних імен, а також встановлювати вимоги до імен та паролю (довжина, допустимі символи і т. д.).

6. Імя і пароль, які Користувач використовує для доступу до Аккаунту, не відновлюються Виконавцем. Відновлення пароля здійснюється Користувачем за допомогою інструкцій на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» самостійно за умови наявності у Користувача доступу до адреси електронної пошти, інформація про яку міститься в даних його Акаунта.

7. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.

8. Користувач зобов'язаний при зміні своїх даних, що містяться у відомостях його Акаунта (адреси електронної пошти, П.І.Б., мобільного телефону тощо), внести відповідні зміни до відомостей Акаунта протягом 3 календарних днів. Якщо Користувач представляє юридичну особу.

9. Користувач несе повну відповідальність за дії та бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т. п. його облікових даних та іншої інформації, що індивідуалізує Користувача, а також за будь-які дії та бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Користувача. При цьому всі дії вчинені з використанням Аккаунта Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, повідомив Виконавця про несанкціонований доступ до свого Аккаунту або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. Виконавець не несе відповідальності за вищевказані дії Користувача та/або третіх осіб, що використовують його облікові дані.

10. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого (забороненого Користувачем) доступу до свого Аккаунту та про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цих Правил.

11. Виконавець має право вимагати від Користувача документального підтвердження інформації, що міститься у відомостях його Акаунта, а також інформації, що розміщується ним на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс», в тому числі, на його Особистій сторінці. Користувач протягом 2 календарних днів з моменту отримання відповідного запиту зобов'язаний надати необхідне документальне підтвердження Виконавцю.

12. Для можливості користування Послугами, що надаються Виконавцем Інтернет-сервісу «Інстал сервіс», Користувач повинен ввести своє імя і пароль на сторінці авторизації за адресою в мережі Інтернет: http://www.instalservis.com.ua, після чого йому надається доступ до Панелі управління Аккаунтом.
13. Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати технічну можливість користування Інтернет-сервісом «Інстал сервіс» зі свого боку, як то доступ до мережі Інтернет, наявність необхідного програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації по протоколу «http» і т.

ПРАВА КОРИСТУВАЧА

14. Користувач, що є Замовником, має право користуватися Безкоштовними послугами Виконавця, в рамках яких йому надається можливість:

 • Розміщувати від свого імені замовлення на виконання (надання) робіт (послуг) з монтажу систем тепло- та водопостачання на Інтернет-сервісі «Інстал Сервіс»;
 • Користуватися розділом «Центр порад» на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс».

15. Користувач, що є Майстром має право безкоштовно користуватися послугами Інтернет-сервісу «Інстал сервіс» які описані в розділі Як це працює.

ВІДГУКИ ПРО РОБОТИ

16. Замовник має право при дотриманні вимог цього розділу залишати письмові відгуки (далі - відгуки) щодо робіт (послуг), які були виконані (надані) або повинні були бути виконані (надані) для нього Майстром.
17. Замовник, який має намір залишити в подальшому відгук Майстру, повинен до початку виконання відповідних робіт підтвердити Пропозицію на Замовлення від Майстра.
18. Виконавець має право перевіряти всі відгуки, поставлені Користувачами і на свій розсуд відмовляти у їх розміщенні або видаляти розміщені відгуки, в тому числі, але не обмежуючись, з наступних причин:

 • Замовником не вказано свій контактний телефон в даних Аккаунта.
 • у Виконавця є сумніви вважати, що відгук зроблено щодо робіт (послуг), які насправді не виконувалися;
 • є збіг даних сесій (IP, браузери та інші дані) користувачів;
 • Користувач допускає порушення, передбачені п. 27 цих Правил.

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ «Інстал сервіс»
19. Користувачеві при користуванні Послугами забороняється:

 • Порушувати правила цих Правил;
 • Будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових і інших даних інших клієнтів, не доступних на їх Особистих сторінках;
 • Використовувати в текстах «пошукового спаму» - незв'язного, повторюваного набору слів, що ставить перед собою мету кількісно збільшити щільність певних слів у тексті до неприродних показників;
 • Використовувати в текстах Користувача фрази, пропозиції, повністю набрані великими літерами, за винятком абревіатур;
 • Використовувати в текстах Користувача незв'язного тексту, тексту з великою кількістю явних орфографічних помилок у словах, неформальної лексики тощо;
 • Розміщувати та/або поширювати контент (інформацію), який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає Виконавця, третіх осіб, моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною та іншими ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи іншої зброї тощо;
 • Розміщувати посилання на своїй Особистій сторінці, зміст яких суперечить законодавству України;
 • Порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб, та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;
 • Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і/або поширювати контент (інформацію) за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або яким-небудь договірним відносинам;
 • Здійснювати через Інтернет-сервіс «Інстал сервіс» масову розсилку Користувачам електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не узгоджених із (не запитуваних) отримувачем інформації («спам»);
 • Розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщувати посилання на вищевказану інформацію;
 • За зміст інформаційних вузлів, що створюються і використовуються Користувачем, несе відповідальність безпосередньо сам Користувач. Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом інформації, що розміщується на сайті Користувача, і/або такої, що розповсюджується Користувачем з їх допомогою, проте коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Виконавець має право припинити надання Послуг або видалити Аккаунт Користувача без попередження (у разі неодноразових або істотних порушень) .
 • Виконавець у будь-який час має право за своїм розсудом відмовити Користувачеві в розміщенні ним будь-якої інформації на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» (письмової інформації, фотографій тощо), включаючи, в тому числі, право Виконавця на видалення такої інформації, розміщеної на Інтернет -сервісі «Інстал сервіс».
 • ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

  20. Всі об'єкти інтелектуальних прав, що входять до складу Інтернет-сервісу «Інстал сервіс», в тому числі, елементи дизайну, графічні ілюстрації, фотографії, відео, програми для ЕОМ, бази даних та інші об'єкти, є інтелектуальною власністю Виконавця, за винятком об'єктів інтелектуальних прав, що належали Користувачеві (його фотографії, тощо).
  21. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-який контент (інформацію), який він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати контент (інформацію), якщо він не був створений особисто Користувачем або на розміщення якого у Користувача немає дозволу правовласника.
  22. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням контенту (інформації), Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.
  Виконавець зберігає за собою право на свій розсуд передавати інформацію про Користувача будь-яким третім особам, які пред'явили достатні (на думку Виконавця) докази порушення Користувачем чиїхось прав чи вимог законодавства, або рішень державних органів.
  23. У разі пред'явлення третіми особами до Виконавця претензій, позовів, вимог з питання незаконного розміщення Користувачем на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс» об'єктів інтелектуальних прав, Користувач зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі збитки, які останній поніс у результаті такого порушення або пред'явлення таких претензій, а Виконавець має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку, здійснивши видалення Аккаунта Користувача.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ І КОРИСТУВАЧА

  24. Користувач несе відповідальність за будь-які свої дії та/або бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а рівно за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з розміщенням та/або розповсюдженням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили та/або можуть спричинити порушення законодавства, а також за будь-який збиток, заподіяний вищезгаданими діями та/або бездіяльністю Виконавцеві або третім особам. Виконавець не несе відповідальності за такі дії та/або бездіяльність Користувача або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності.
  Виконавець не несе відповідальності за збиток, понесений Користувачем і/або третіми особами через розголошення, втрату Користувачем або крадіжку у Користувача облікових або яких-небудь інших даних.
  25. Користувач несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/або бездіяльність і/або неправомірні дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи порушення ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю збитки.
  26. Виконавець не відшкодовує Користувачеві збитки (включаючи упущену вигоду), понесені Користувачем у період використання чи невикористання сервісів і Послуг Виконавця.
  27. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв'язку, що не мають відношення до власних ресурсів Виконавця, і за їх доступність для Користувача, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості Послуг, що надаються Користувачеві.

  ЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВИДАЛЕННЯ АККАУНТА

  28. Виконавець має право припинити надання послуг Користувачеві в наступних випадках:

  • При проведенні необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виробництво вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення надання Послуг, може розміщуватися Виконавцем на сайті Виконавця в мережі Інтернет; 
  • При неможливості використання інформаційно-транспортних каналів, що виникли, в тому числі, в результаті аварій, дій і/або бездіяльності третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на надання Послуг за цією Угодою; 
  • При порушенні Користувачем умов цих Правил;
  • При отриманні скарг на дії Користувача від інших користувачів, при цьому оцінка скарг на предмет їх обгрунтованості та достатності для призупинення надання Послуг здійснюється Виконавцем самостійно на його розсуд.
   • 29. Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем і не відшкодовує Користувачеві збитки, що виникли або можуть виникнути у Користувача за період призупинення надання Послуг, а також внаслідок інших затримок, перебоїв у роботі, неможливості повноцінного використання ресурсів і Послуг Виконавця.
    30. Виконавець має право видалити Аккаунт Користувача, що зумовлює неможливість доступу останнього до Аккаунту і Особистої сторінки Користувача, користування Послугами Виконавця, а також спричиняє видалення без можливості відновлення всієї інформації Користувача. З моменту видалення Аккаунта цю Угоду вважається припиненим.
    31. Видалення Аккаунта може бути здійснено в наступних випадках:
    31.1. На розсуд Виконавця, якщо Користувачем подана заявка на видалення Аккаунта, при цьому Виконавець може відмовити у видаленні Акаунта без пояснення причин. У разі якщо Виконавець відмовив у видаленні Акаунта він здійснює технічне обмеження доступу до особистих даних Користувача, зберігши Аккаунт та особисті дані Користувача на серверах Виконавця;
    31.2. У разі неодноразового або суттєвого порушення Користувачем умов цих Правил. Визнання того чи іншого порушення істотним здійснюється Виконавцем самостійно на підставі оцінки конкретних обставин порушення. До істотних порушень, в тому числі, можуть бути віднесені дії, здійснення яких заборонено п. 19. цих Правил або порушення, не усунуті Користувачем у термін після отримання від Виконавця відповідної вимоги та ін; 
    31.3. Виконавець має право не пояснювати причини видалення Аккаунта у випадках, зазначених у п. 31.1., 31.2. цих Правил.

    ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

    32. У відомостях Акаунта Користувача, його Особистої сторінки містяться або можуть міститися його персональні дані. При цьому дані Особистої сторінки Користувача є загальнодоступними і будь-яка особа, що використовує Інтернет-сервіс «Інстал сервіс» може ознайомитися з ними.
    33. Користувача цим дає свою беззастережну згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних, у тому числі третіми особами, з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, поширення, доступ), блокування, видалення і знищення. Виконавець обробляє персональні дані, виключно для цілей укладення цієї Угоди і надання на його основі Послуг. Користувач дає свою безумовну згоду на розміщення своїх персональних даних, що відображаються на його Особистій сторінці, на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс».
    34. Виконавець при обробці персональних даних Користувача зобов'язується прийняти всі організаційні і технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних Користувача, що не містяться в загальнодоступних відомостях його Особистої сторінки.
    35. Користувач, усвідомлюючи, що в результаті збою в роботі Інтернет-сервісу «Інстал сервіс», вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними іншим особам, погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця при виникненні подібних ситуацій.
    36. Персональні дані Користувача обробляються Виконавцем протягом терміну їх розміщення у відомостях Акаунта Користувача. Якщо персональні дані, розміщені на Акаунті Користувача, будуть видалені, то Виконавець припиняє їх обробку. Однак Виконавець має право зберегти резервну копію вищевказаних даних Користувача.
    37. Виконавець без згоди Користувача вправі передати його персональні дані державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, органам місцевого самоврядування на підставі їх законних запитів, на підставі судового акта, а також в інших випадках, передбачених законодавством України і цими Правилами.
    ІНШІ УМОВИ
    38. Виконавець залишає за собою право змінювати умови Правил і всіх його невід'ємних частин без узгодження з Користувачем з повідомленням останнього за допомогою розміщення на своєму Сайті (www.instalservis.com.ua) нової редакції Правил або будь-якої його невід'ємної частини, що зазнала змін. При цьому Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з новим змістом Правил, розміщених на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс». Нова редакція Правил та/або будь-якої його невід'ємної частини набирає чинності з моменту опублікування на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс», якщо інший термін вступу змін в силу не визначений Виконавцем при їх опублікуванні.
    39. Виконавець має право при необхідності залучати для надання Послуг третіх осіб, в тому числі осіб, які мають відповідні ліцензії.
    40. Листування між сторонами здійснюється по електронній пошті. При цьому належною адресою електронної пошти Виконавця є: support@instalservis.com.ua. Належною адресою електронної пошти Користувача є адреса, вказана в даних його Акаунта. Листування також може здійснюватися через поштовий зв'язок або шляхом вручення документів уповноваженим представникам.
    41. Користувач визнає прийняття умов цих Правил способом, передбаченим на Інтернет-сервісі «Інстал сервіс», а саме встановленням галочки біля відповідних правил під час реєстрації на Інтернет сервісі «Інстал сервіс».